Canoe-Sport Kft.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tevékenysége az elmúlt években a sportszférát is érintő új típusú kihívások révén jelentősen átalakult és kibővült.

Ezt a folyamatot a Szövetség saját maga is generálta azzal, hogy megvásárolta a Latorca utcai székházat, több budapesti létesítmény vagyonkezelői jogát szerezte meg, és elsősorban az utóbbi két évben kiterjesztette tevékenységét a szabadidősport piacon. Mindezen folyamatok megteremtették az igényét annak, hogy egy profil tisztítás keretében a vállalkozási típusú tevékenységek leválasztásra kerüljenek úgy, hogy azok a továbbiakban, immáron gazdasági keretek között megerősítve az egész sportágat szolgálják.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tulajdonában lévő cégnek (Canoe Sport Kft.) szervezet és tevékenységfejlesztés, valamint az önfinanszírozás feltételeinek megteremtése mellett az MKKSZ rendelkezésére álló vagyon legoptimálisabb üzemeltetésére és hasznosítására kell törekednie. Fontos, hogy a sportági céloknak megfelelően katalizáló szerepet töltsön be a tagszervezetek sportszolgáltatási és sport-rekreációs piacon történő minél aktívabb szerepvállalásának segítésére.

Kiemelt tevékenységek a jövőben

 • A szövetség tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok és tárgyi eszközök üzemeltetése, hasznosítása, szakszerű kezelése.
 • Projekt menedzselési és előkészítési tevékenység a szövetség és a sportág szervezeteinek létesítmény-fejlesztéséhez kapcsolódóan.
 • Hajóépítő, -javító és fejlesztő műhely működtetése. Saját márkájú hajó gyártása, belföldi, illetve külföldi értékesítése.
 • Vízi-turisztikával összefüggő rendezvények, események szervezése az üzemeltetett ingatlanokban és egyéb helyszíneken.
 • Tanácsadási tevékenység az egyesületek pályázati lehetőségeinek kihasználásához, elsősorban vízi és turisztikai tevékenységeik kialakításához.
 • A Kft. együttműködése az MKKSZ-szel, egyéb céljainak megvalósítása érdekében.
 • Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása a hasonló célú és jellegű külföldi társaságokkal.

Üzleti fejlesztési koncepció

Szervezet- és tevékenységfejlesztés az MKKSZ rendelkezésére álló vagyon legoptimálisabb üzemeltetésére. Az elsődleges cél az önfinanszírozás feltételeinek megteremtése, fenntartása mellett, az MKKSZ-nek, mint tulajdonosnak többletbevétel szerzése, hogy a sportági célokat és elképzeléseket a jövőben is teljesíteni tudja.

Az ingatlanok fejlesztési koncepciójának kialakítása, berendezések, tárgyi eszközök elrendezése az MKKSZ terveiben felvázolt sikeres működés érdekében:

 • A Gubacsi projekt esetében elsődleges cél a mindenkori kajak-kenu válogatott kiszolgálása, valamint egy tervezhető időn belüli null-szaldós eredmény elérése. Az utóbbi években megfigyelhető, hogy az egész világon egyre népszerűbbek a különböző vízi szabadidős sportok. Egyre nagyobb igény van a szabadidő aktív eltöltésére, növekszik a kereslet az új típusú, aktivitást, extrémitást magába foglaló turisztikai programokra. Komoly üzletággá vált a vízi és kerékpártúrák, valamint a csapatépítő sárkányhajó versenyek szervezése. A Duna végighajózhatósága révén jelentősen nőtt a nemzetközi túrázók száma (növekvő Nemzetközi Duna-túra nevezési létszám), egyre népszerűbbek a magyar túraútvonalak, a belföldi turizmusban kimutathatóan évről évre nő a vízi túrázók száma. A létesítmény lehetőséget ad egy dunai evezős pihenőhely kialakításához, így a hosszú távú túrázók ellátására, valamint az innen induló evezős igények kiszolgálására.
  Ezen felül - tekintettel az akadály-mentesített lehetőségekre - alkalmassá válik az építmény a speciális versenyekre készülő sportolók számára is.
  Itt alakítható ki, illetve fejleszthető tovább a hajójavítási és gyártási tevékenység a már meglévő műhelynek és helységeknek köszönhetően. A bel- és külföldi hajóértékesítés során szintén többletforrás szerezhető.
 • A Latorca utcában (MKKSZ székhely) a jelenlegi fejlesztési projekt továbbvitele, a fejlesztés során kialakítandó funkciók véglegesítése. Ezzel összhangban az engedélyezési terv és beruházás előkészítésének a menedzselése.
 • Sirály Csónakháznál a tulajdonjog átadásának menedzselése (MNV Zrt., Sportfólió Kht., Építők MKDC), a fejlesztési irányok meghatározása, koncepció elkészítése.
 • UTE Tímár Utcai Csónakháznál a közbeszerzési eljárás alapján folyamatban lévő üzemeltetési szerződés megkötésének koordinálása, az átadás-átvétel előkészítése a leendő beruházó, üzemeltető felé.
 • Magyarországi kajak-kenu szlalom pálya létesítési koncepció projektmenedzsmentje.

Kapcsolat:

Weimper József - Canoe Kft. Ügyvezető
E-mail: kajakkenukft@mkksz.hu
Tel.: 0630-863-3649
1215 Budapest, Duna u. 61.